Excite

ADHD: modeziekte of groot probleem?

Wie ADHD heeft, heeft een aandachtstekort en een hyperactiviteitsstoornis. Oftewel: een ADHD'er kan zijn (of haar) aandacht ergens niet goed bij houden en wordt snel druk. Tegenwoordig lijken veel kinderen ADHD te hebben; de diagnose wordt nu veel sneller gesteld. Soms doen artsen dit, maar in veel gevallen trekken ouders zelf aan de bel.

ADHD: symptomen en signalen

In de afgelopen decennia is er veel meer aandacht gekomen voor ADHD. Hierdoor kunnen symptomen en signalen veel sneller opgepakt worden en wordt de diagnose sneller gesteld. Maar wat zijn die symptomen en signalen? Mensen met ADHD zijn vaak onrustig. Dit kan zich aan de buitenkant manifesteren, bijvoorbeeld door druk heen en weer te springen, maar er kan ook sprake zijn van innerlijke onrust.

Ook zijn mensen met ADHD vaak erg impulsief en denken ze niet lang na over hun acties. Dat kan ook niet, want ze hebben niet veel aandacht. Niet voor zichzelf, niet voor schoolwerk en niet voor andere mensen. Hierdoor komen ze vaak buiten een groep te staan en lopen ze regelmatig achter op andere kinderen. Dat wil echter niet zeggen dat er iets aan ze mankeert; het tegendeel is vaak waar.

ADHD'ers reageren continu op hun omgeving. Als de omgeving druk is, dan worden zij druk. Als de omgeving bepaalde impulsen laat zien of daar ruimte aan geeft, dan springen de ADHD'ers erop in. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat een druk kind per definitie ADHD heeft; veel kinderen zien zoveel nieuwe dingen, dat ze daardoor wat drukker zijn. Pas als dit langer aanhoudt, kan het een probleem worden.

Diagnose ADHD stellen

De diagnose ADHD moet gesteld worden door een specialist. Als je het vermoeden hebt dat je kind ADHD heeft, kun je eerst tests uit laten voeren. Daarna is het slim om zo vroeg mogelijk naar een specialist te stappen. Met goede begeleiding kan ADHD namelijk prima onder controle gehouden worden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021