Excite

Teveel drinken is ongezond. Maar wat houdt een alcoholvergiftiging in?

De meeste mensen drinken af en toe graag een glaasje alcohol. Een koud biertje in de zon of een wijntje voor het haardvuur zal velen als muziek in de oren klinken. Maar zoals met de meeste dingen in het leven, moet je ook met drinken niet overdrijven. Wie overmatig veel alcohol nuttigt loopt het risico een alcoholvergiftiging op te lopen!

Wat is een alcoholvergiftiging?

Bij een alcoholvergiftiging treden in het lichaam vergiftigingsverschijnselen op door een hele grote consumptie van alcoholhoudende dranken. Dronkenschap is niet hetzelfde, want bij alcoholvergiftiging wordt het levensbedreigende stadium dat volgt na dronkenschap bedoeld. De alcoholvergiftiging openbaart zich als het alcoholpromillage in het bloed 3 à 4 promille bereikt heeft. Naast dat deze persoon zich dronken zal voelen, zal hij of zij daarnaast ook slaperig, suf en afwezig worden. Het lichaam is slap en het lijkt of het elk moment in kan dutten. Deze algehele slapte kan gepaard gaan met misselijkheid en hevig braken, diarree of een algemeen gevoel van ziek zijn.

Wat moet je doen bij een alcoholvergiftiging?

Als je bij iemand bent die veel heeft gedronken en die niet meer reageert op prikkels zoals aanspreken, het roepen van woorden, of het tikken op de huid, dan is er grote kans dat er sprake is van alcoholvergiftiging. Als je dat vermoedt, zul je zo snel mogelijk moeten handelen. Indien het slachtoffer nog bij kennis is, probeer hem of haar dan te laten braken en bij kennis te houden voor hij het bewustzijn verliest. Zorg dat het slachtoffer zich op zijn gemak voelt en maak hem geen verwijten.

Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, moet je hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoeren om de maag leeg te laten pompen. Als het slachtoffer niet meer ademt dan is het beste om beademing toe te passen.

In ziekenhuizen worden gemiddeld elke dag een tot twee slachtoffers tussen de 10 en 20 jaar met een alcohol vergiftiging behandeld. Het totaal aantal behandelingen is de afgelopen jaren met 126 procent gestegen.

Wie hebben het meeste kans op een alcoholvergiftiging?

De kans om een alcoholvergiftiging op te lopen is bij iedereen verschillend. Jonge mensen en kinderen hebben een verhoogd risico. Daarnaast verhoog je het risico bij 'binge drinken' en sneller drinken dan normaal. Ook vrouwen met een lager lichaamsgewicht zitten in de gevarenzone en minder 'ervaren' drinkers. Ook wie te weinig heeft gegeten en het daarna op een flink drinken zet, vergroot de kans op een alcoholvergiftiging aanzienlijk!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020