Excite

Amandelen: knippen of niet?

Voor veel mensen is 'je amandelen knippen' iets logisch, maar tegelijkertijd iets waarvan ook niet helemaal duidelijk is wat het nu is. De amandelen zijn op drie plaatsen in het lichaam te vinden; in de neus-keelholte, de keel en achter op de tong. Als je hier last van krijgt, dan moeten ze verwijderd worden.

Type klachten

Veel mensen moeten op jonge leeftijd al hun amandelen laten knippen. Als dat nooit gebeurt, dan kan het zijn dat je er op latere leeftijd nog last van krijgt.

Dat uit zich onder meer door een verstopte neus, door de neus praten, een open mondademhaling, snurken en regelmatige verkoudheid. Ook kan zich een acute ontsteking voordoen. In dat geval heb je kortstondig last van flinke keelpijn, koorts, slikproblemen en een algeheel rotgevoel.

De koorts daalt na een paar dagen weer en de overige klachten verdwijnen dan ook. Je kunt hier meerdere keren in het jaar last van krijgen. Er kan zelfs sprake zijn van chronische ontstoken amandelen. Dan kun je je ook moe en lusteloos voelen, weinig eetlust hebben en last hebben van snurken en een slechte adem.

Amandelen verwijderen

Bij volwassenen is het verwijderen van amandelen vrij pijnlijk. Daarom worden ze eigenlijk alleen verwijderd als de klachten zo ernstig zijn, dat ze niet met medicijnen bestreden kunnen worden. Ook als de medicijnen wel, maar niet lang genoeg werken, kan het verwijderen een optie zijn. Als er sprake is van een abces, dan moet het abces eerst geopend worden voordat de amandelen verwijderd worden. Dat hoeft overigens niet vlak na elkaar te gebeuren; daar mogen best een paar maanden tussen zitten.

Complicaties verwijderen amandelen

Op zich is het verwijderen van amandelen een relatief eenvoudige ingreep. Wel kan deze pijnlijk zijn en is er altijd een risico op complicaties. In dit geval zal dat vooral gaan om een nabloeding. Daarom blijven volwassenen na de behandeling meestal nog een dag in het ziekenhuis. Kinderen mogen wel vrij snel naar huis.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021