Excite

Angst voor besmetting met HIV is nog erg groot

Uit een onlangs gehouden onderzoek door het Aids fonds, is gebleken dat er onder de Nederlanders veel angst en onwetendheid bestaat over HIV, het virus dat aidsveroorzaakt. Uit het rapport dat is vrijgegeven, blijkt dat veel mensen de kans op HIV-besmetting veel hoger inschatten dan daadwerkelijk het geval is.

Aan het onderzoek deden 1024 mensen mee. Het onderzoek werd gehouden in verschillende leeftijdsgroepen, geslacht en opleidingsniveau, om zo een goed beeld te krijgen van de Nederlanders. 42 procent hiervan denkt dat tongzoenen met iemand die HIV-positief is al risico’s met zich meebrengt als het gaat om een besmetting. Ook denkt 15 procent dat contactsporten waarbij veel wordt gezweet een gevaar is voor HIV-besmettingen. Volgens 65 procent moeten groepsleiders van kinderdagverblijven die besmet zijn met HIV dit aan de ouders melden.

Volgens het Aids Fonds is de kans op besmetting bij bovengenoemde voorbeelden niet aanwezig. De kans dat mensen dit soort situaties als gevaarlijk beschouwen, heeft te maken met onwetendheid en angst voor infectieziekten. Ook bij andere voorbeelden reageren mensen angstig. 31 procent vindt een bloedtransfusie in het ziekenhuis gevaarlijk. Een behandeling van de tandarts nadat deze een HIV-positief persoon heeft behandeld is volgens 25 procent risicovol. En volgens 27 procent van de mensen kun je beter niet in een restaurant eten waar de kok HIV-positief is.

Afbeelding: FlickrCC

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021