Excite

Antibiotica: allesgenezer, maar voor hoe lang?

In tijden van zware verkoudheid en zo'n beetje met elke ontsteking in ons lichaam krijgen we een antibioticakuur voorgeschreven, van oorsprong een medicijn dat bacteriën doodt. Is antibiotica het nieuwe 'rust, reinheid en regelmaat'? Of moeten we toch oppassen met het gebruik van dit medicijn? Tegenwoordig ligt resistentie op de loer, nu ziekmakers gewend raken aan antibiotica.

Wanneer aan de antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen enkel verkrijgbaar is op doktersrecept. Het medicijn gaat bacteriën te lijf die ontstekingen veroorzaken. Antibiotica dragen een steentje bij aan de natuurlijke weerstand van je lichaam. Je krijgt het voorgeschreven bij bijvoorbeeld een blaasontsteking, voorhoofdsholteontsteking of longontsteking. Dokters zijn over het algemeen terughoudend bij het voorschrijven van het medicijn, om te voorkomen dat te veel bacteriën resistent worden voor antibiotica. In de toekomst zou dat betekenen dat het medicijn steeds minder vaak en minder goed werkt.

Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die het vermenigvuldigen van bacteriën vertragen of die bestaande bacteriën doden. Afhankelijk van de aandoening schrijft de huisarts een passende vorm van antibiotica voor. Antibiotica zijn er in de vorm van tabletten, capsules, een drankje, injecties of - in het ziekenhuis - via een infuus. Bijwerkingen zijn ook verschillend per antibioticum en bovendien afhankelijk van de dosering. Misselijkheid en diarree zijn de meestvoorkomende verschijnselen.

Antibiotica in de vleesindustrie

Steeds vaker horen we de discussie over antibioticagebruik in de veehouderij. Veel vee wordt aan de antibiotica gezet, ter voorkoming van ziekte. Sommige antibiotica zijn er ook op gericht het vee sneller te laten groeien, waardoor het eerder geslacht kan worden. Het gevolg is dat antibiotica veel sneller resistent worden voor allerlei bacteriën. Op den duur kan dat betekenen dat er nieuwe medicijnen ontwikkeld moeten worden.

Antibiotica in de toekomst

Net als andere geneesmiddelen is de antibiotica-industrie een werkveld waar voortdurend naar verbetering wordt gezocht. Met het risico op resistentie is het belangrijk dat er gezocht wordt naar alternatieve geneesmiddelen. Helaas zijn er vooralsnog weinig bruikbare alternatieven. Gelukkig wordt de groei van resistente bacteriën geremd door de strijd die gevoerd wordt tegen het preventief antibiotica toedienen aan veedieren.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021