Excite

Artsen kijken niet goed naar cijfers obesitas

Dat overgewicht een risico is, weet bijna iedereen. Toch zeggen Australische experts dat artsen de risico’s van zwaar overgewicht nog steeds onderschatten, omdat ze niet weten hoe ze naar de cijfers moeten kijken.

Volgens de Australiërs kijken artsen vaak alleen maar naar hoeveel iemand is aangekomen, terwijl er ook aandacht besteed zou moeten worden aan hoelang het gewicht er al zit. Artsen zouden daarom moeten rekenen in ‘obesitas-jaren’, net als dat ook met de risico’s van roken wordt gedaan. Zo zijn de gezondheidsrisico’s van overgewicht beter in te schatten.

Volgens dr. Asnawi Abdullah, van de Australisch Monash Universiteit is obesitas een probleem dat zich op steeds jongere leeftijd voordoet. "Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal jaar dat iemand overgewicht heeft invloed heeft op de sterftekans. Dat is onafhankelijk van de mate van obesitas, de leeftijd of andere factoren."

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de cijfers van de Franingham Cohort Study, waaraan 5.036 Amerikanen meedoen die elke twee jaar worden onderzocht. Mensen met een BMI die hoger ligt dan 30, hebben iedere twee jaar 7% meer kans om te sterven. "De kans op hart- en vaatziekten, kanker en andere dodelijke aandoeningen werden veel groter bij elke tien jaar dat iemand overgewicht had."

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020