Excite

Leven met het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger, of het aspergersyndroom, is een ontwikkelingsstoornis. Mensen die Asperger hebben, hebben beperkte interesses en activiteiten en kunnen op sociaal vlak minder goed meekomen dan ‘gewone’ mensen. Toch wil dat niet zeggen dat ze dom zijn; mensen met het syndroom van Asperger zijn vaak intelligenter dan gemiddeld.

Hoe herken je Asperger en wat doe je eraan?

Het syndroom van Asperger is, net als andere vormen van autisme, niet eenvoudig te herkennen. Over het algemeen hebben mensen met Asperger een groot gevoel voor wat juist is en hebben ze respect voor overheden en mensen in machtsposities. Ze zullen zichzelf wat dat betreft niet snel in de problemen werken en zijn eerder voorbeelden voor anderen. Dit kan echter soms ook leiden tot problemen. Als kinderen met Asperger bijvoorbeeld het idee hebben dat ze iets verkeerd hebben gedaan, dan voelen ze dat ze hier ook straf voor moeten hebben. De koppigheid die hieruit voort kan komen, wordt soms opgevat als gedragsprobleem. Volwassenen weten hun Asperger vaak goed te verbergen door een masker van superioriteit voor te houden. Door te doen alsof ze beter zijn dan anderen, hopen ze dat niemand merkt dat ze anders zijn. Gelukkig wordt er in de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar Asperger en wordt het steeds beter mogelijk om mensen met Asperger te helpen.

Volwassenen met Asperger

De meeste volwassenen met dit syndroom kunnen zonder problemen op zichzelf wonen, maar wat meer ernstigere situaties is begeleidend wonen aan te raden. Die begeleiding hoeft dan niet permanent te zijn; een aantal uur in de week is vaak al voldoende.

Begrip voor Asperger

Wie geen Asperger heeft, vindt het soms moeilijk om zich in te leven in iemand die dit wel heeft. Het kan helpen om meer informatie over het syndroom te lezen, maar realiseer je ook dat het daadwerkelijk begrijpen van iemand met het aspergersyndroom een langdurig proces kan zijn. Het beste dat je iemand met Asperger kunt bieden is welgemeend begrip; ze lopen namelijk ook vaak tegen onbegrip aan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019