Excite

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die vooral terugkomt in problemen in sociale interactie en communicatie. Je kunt autisme onder andere herkennen aan steeds herhalend gedrag. Het is een aangeboren verstoring, maar kan nog niet direct na de geboorte worden vastgesteld. Gewoonlijk is dit vanaf het derde levensjaar, maar het kan ook veel later pas zijn. Autisme is ongeneeslijk.

Vormen autisme

Er zijn verschillende vormen van autisme, die allemaal onder deze naam bekend zijn. Voorbeelden zijn het klassiek autisme, dat door kinderpsychiater Leo Kanner is onderzocht, hoogfunctionerend autisme en het syndroom van Asperger. De laatste is een voorbeeld van een contactstoornis dat verwant is aan autisme. Afhankelijk van het vakgebied waar autisme wordt onderzocht, verschilt de definitie. In de psychologie is gedrag bijvoorbeeld een graadmeter van autisme, maar in neuropsychologie geldt dat de hersenfuncties bijdragen aan de definitie.

Geschiedenis autisme

Autisme werd als eerste genoemd in het midden van de negentiende eeuw in Engeland. Mensen met autisme werden als psychotisch gezien. Daar kwam verandering in toen Leo Kanner in 1943 autisme onderzocht bij kinderen. Pas door de film Rain Man in 1989 kwam er aandacht voor autisme bij volwassenen, die ondanks hun diagnose wel een normale begaafdheid hadden. De veroorzaker van autisme is nog steeds onbekend, maar er wordt wel steeds meer onderzoek gedaan.

Diagnose autisme

Of iemand autistisch is, hangt af van een aantal scores die omschreven zijn in het handboek DSM-IV:

  • Tekortkomingen in sociale interactie, zoals het vermijden van oogcontact, onkunde om relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en moeite om emoties te tonen.
  • Tekortkomingen in communicatie, zoals moeite met taal, moeite om een gesprek te voeren, afwijkingen in spraak waaronder herhalingen en afwijkend taalgebruik.
  • Beperkingen in het gedrag, zoals herhaling en stereotype gedrag en afwijkende interesses en activiteiten. Daaronder valt bijvoorbeeld extreme concentratie die niet past bij de activiteit, fixatie op het het herhalen van patronen en motorische herhalingen en tics.
  • Voor het derde levensjaar vertraagd of afwijkend van de norm functioneren op het gebied van taal, bewegingen en fantasiespel.

Hulp bij autisme

Omdat autisme een blijvende stoornis is, zijn er verschillende steunpunten voor zowel mensen met autisme als hun families. Er zijn officiële instanties zoals de GGD, maar ook private verenigingen die zich bijvoorbeeld specifiek richten op een bepaalde vorm van autisme. Daarnaast zijn er verschillende regelingen voor hulp bij schoolwerk en hulp op de werkvloer, waardoor mensen met autisme normaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021