Excite

Autisme komt vaak voor in Eindhoven

Uit recent onderzoek blijkt dat autisme vooral veel voorkomt in Eindhoven. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Cambridge Universiteit en lijkt vooral de link te leggen tussen autisme en een sterke ICT-sector: in regio’s met een sterke ICT-sector – en Eindhoven valt daaronder – wordt vaker de diagnose autisme gesteld. Het onderzoek werd uitgevoerd in drie Nederlandse regio’s: Eindhoven, Haarlem en Utrecht-stad.

De onderzoekers hadden vooraf al het vermoeden dat autisme vooral bij ‘systemizers’ veelvuldig voor zou komen en dus ook in regio’s waar die mensen wonen. Systemizers zijn vooral gericht op systemen, een aspect dat onder meer naar voren komt in wiskunde, natuurkunde, bouwkunde en natuurlijk informatica. Studenten in technische en natuurwetenschappen hebben namelijk vaker autistische karaktertrekken.

Via het onderzoek kon niet alleen worden vastgesteld dat 30 procent van de banen in Eindhoven in de techniek en de ICT zijn, maar ook dat autisme daar voorkwam bij maar liefst 229 van de 10.000 mensen. Voor Haarlem en Utrecht-stad lag dat aantal op respectievelijk 84 en 57. Die twee gebieden zijn vergelijkbaar met Eindhoven, behalve op het aantal banen in de ICT en techniek.

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om een beter aanbod in zorg en onderwijs te ontwikkelen. Ook kan het helpen om autisme vaker op te sporen want in sommige regio’s werkt dit namelijk nog niet optimaal.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021