Excite

Bijna kwart van Nederlanders is orgaandonor

  • © Getty Images
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft aangegeven orgaandonor te willen zijn. Van alle Nederlanders boven de 12 jaar is 40 procent opgenomen in het Donorregister. In dit register kun je aangeven of je donor wilt worden of niet. Ook kun je op laten nemen dat je de keuze af laat hangen van je nabestaanden. Het besluit dat je neemt wordt geregistreerd, zodat je nabestaanden weten wat je keuze is, maar ook dat dit bekend is bij artsen en verpleegkundigen.

Uit de gegevens van het Donorregister blijkt dat vooral de afkomst en het opleidingsniveau van donoren onderscheidend zijn. In het Donorregister komen minder vaak Niet-westerse allochtonen voor. Als ze hierin al opgenomen zijn, zijn ze in de meeste gevallen geen donor. Minder dan 1 procent van de Marokkanen in Nederland heeft bijvoorbeeld aangegeven donor te willen zijn. Voor Turken, Surinamers en Antillianen/Arubanen gelden respectievelijk percentages van 2, 6 en 9 procent.

Van de westerse allochtonen is 18 procent bereid om donor te zijn. Bij autochtonen gaat het zelfs om 27 procent. Over het algemeen zijn hoogopgeleide mensen het vaakst donor en mensen met een laag opleidingsniveau het minst vaak.

Redenen om geen donor te zijn kunnen verschillen. Sommige mensen kiezen er niet voor vanwege hun geloof, anderen menen dat ze niet geschikt zijn als donor. Ook zijn er veel mensen die de beslissing liever overlaten aan hun nabestaanden. Op dit moment worden plannen ontwikkeld om een bezwaarsysteem in te voeren, waarbij iedereen donor is, tenzij hij of zij hier actief bezwaar tegen indient. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021