Excite

Biseksuele en lesbische vrouwen lijden onder stigmatisering

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat lesbische en biseksuele vrouwen meer psychologische klachten hebben dan heterovrouwen. Ze lijden onder de stigmatisering over hun geaardheid. Het onderzoek werd gehouden onder 1327 lesbische en biseksuele vrouwen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Stichting OndersteBoven.

Zo hebben lesbische en biseksuele vrouwen bijvoorbeeld last van slaapstoornissen, last van angst, depressieve gevoelens, zijn wantrouwig en denken dat ze niet goed functioneren. Onderzoekster Henny Bos vindt het opvallend dat de klachten vooral spelen bij vrouwen onder de 25 of boven de 50. De meeste vrouwen vinden het vooral vervelend als er over ze geroddeld wordt, dat mensen ze naroepen of dat ze vervelende en nieuwsgierige vragen krijgen. Ze zegt: ‘De meest negatieve reacties op hun lesbisch of biseksueel zijn kregen de vrouwen van onbekenden op straat, in het uitgaansleven en van collega’s (of klas- of studiegenoten). Een grotere frequentie van stigmatiserende gebeurtenissen bleek samen te hangen met zowel de aangegeven psychische en als ook de somatische klachten van vrouwen.’

Er wordt nu gekeken wat er met het resultaat van dit onderzoek wordt gedaan. Het is in ieder geval zeker iets waar men iets mee wil doen. Eerder werd altijd gedacht dat lesbische en biseksuele vrouwen veel minder last hadden van de stigmatisering.

Afbeelding: FlickrCC

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021