Excite

Een hoge of lage bloeddruk?

De bloeddruk is de druk van de vloeistof binnen de slagaderen in je lichaam. Wanneer je hart het bloed rondpompt in je lichaam, wordt het bloed tegen de wanden van je aderen gedrukt. Hierdoor ontstaat er een bepaalde druk op de wanden en dit is de bloeddruk. Een gezond persoon heeft een niet te hoge bloeddruk.

Te hoog of te laag?

Bloeddruk wordt ook wel tensie genoemd en is dus de druk van het bloed binnen het menselijk lichaam op de slagaderen. Bij een gezond persoon trekt je hart zo'n 60 tot 80 keer per minuut samen met als gevolg dat het bloed met een bepaalde druk wordt rondgepompt en tegen de bloedvaten wordt aangedrukt. Je bloeddruk wordt door verschillende processen binnen het lichaam op peil gehouden. Wanneer enkele van deze processen niet goed verlopen, kun je een te hoge of een te lage bloeddruk krijgen.

Stress

Hoe het lichaam de bloeddruk regelt verschilt per persoon. Zo is dit ook afhankelijk van het zout en de hoeveelheid water die aanwezig is in het lichaam van een persoon. Een lage bloeddruk is erg zeldzaam, maar een te hoge bloeddruk komt regelmatig voor en kan wijzen op gezondheidsklachten. Het is daarom belangrijk om je bloeddruk goed in de gaten te houden. Iemand met stress zal bijvoorbeeld een hogere bloeddruk hebben dan iemand in ontspannen toestand. Mensen die een zware inspanning leveren zullen na afloop ook een hogere bloeddruk hebben. Zo kun je bij sporten ook nog een tijdje een hoge bloeddruk hebben, maar deze zal vanzelf afnemen tot normale waarden. Je hoeft dus niet bang te zijn voor je gezondheid.

Normale bloeddruk

s' Nachts zal bij mensen met een gezonde bloeddruk de druk gemiddeld 10 tot 20 procent afnemen in vergelijking met de waarde overdag. Wanneer deze afname minder is dan dit percentage kan er sprake zijn van een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Wanneer hier sprake van is, is het erg belangrijk om je bloeddruk goed in de gaten te houden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021