Excite

Het meten van je gezondheid met een bloedonderzoek

Bloed is de spiegel van het lichaam. Door te kijken wat er in het bloed gaande is, kan er veel worden afgeleid over de gezondheid van een persoon. In het buitenland wordt er al regelmatig preventief bloedonderzoek gedaan op bepaalde doelgroepen, maar helaas loopt Nederland hier nog wat in achter.

Wat houdt een bloedonderzoek in?

Bloedonderzoek houdt in feite in dat er vanuit je lichaam drie buisjes bloed worden afgetapt. Het bloed wordt veelal uit de plooi van je elleboog afgetapt, omdat deze ader vaak het meest zichtbaar is. Met een strakke stuwband om je arm wordt de ader nog meer naar boven gehaald, waarna met een naald het bloed wordt afgenomen en in de buisjes wordt gestopt. De naald wordt eenmalig gebruikt. Deze buisjes worden naar het laboratorium gestuurd waar er onderzoek wordt verricht naar verschillende aandoeningen. Het bloed wordt gemeten door verschillende machines en de metingen worden verwerkt en geanalyseerd door een klinisch laborant.

Een bloedonderzoek aanvragen

Bloedonderzoek wordt vaak verricht op aanvraag van een arts. Wanneer een patiënt klachten vertoond die niet helemaal duidelijk op een bepaald ziektebeeld wijzen, wordt er aan de hand van een bloedonderzoek bepaald welke bloedwaarden niet op peil zijn. Bloedonderzoek wordt het meest uitgevoerd wanneer een arts meer wil weten over diabetes, bloedarmoede of schildklierafwijkingen. Hierbij wordt er gekeken naar het glucosegehalte, de hb-waarde en TSH voor de schildklieren. Je kunt een bloedtest ook thuis uitvoeren met een zelftest van een drogist, maar deze is vaak veel minder betrouwbaar. Daarnaast zijn laboratoriumtesten de laatste jaren veel betaalbaarder geworden dan eerder.

Preventief bloedonderzoek

Hoewel het niet zeer gebruikelijk is in Nederland om preventief bloedonderzoek uit te voeren, is het vaak zeer nuttig om bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte op te sporen. Ook andere aandoeningen kunnen vroegtijdig worden aangetoond en ook vrij snel aangepakt en bestrijd worden. Dit voorkomt veel problemen in een latere fase.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020