Excite

Hoe krijg je jouw boosheid onder controle?

Iedereen is wel eens boos. Waar de een er vrij kalm onder blijft, kunnen andere mensen volledig losgaan in hun gedrag. Soms gaan ze zich zelfs agressief gedragen, waardoor mensen in hun omgeving het slachtoffer kunnen worden. Hoe kun je nou het beste je boosheid onder controle krijgen, zodat je geen schade aanricht tijdens een woedeaanval?

Wat is boosheid ?

Boosheid is een emotie die opspeelt wanneer je je onzeker of gefrustreerd voelt in bepaalde situaties. Boosheid is een primaire reactie die je vertoont in dergelijke situaties. Je handelt dan puur vanuit je instinct. Wanneer je hierbij gaat schreeuwen of dingen kapotmaakt, handel je vanuit de emotie. Het schreeuwen is puur het gedrag vanuit de boosheid. Bij mensen bij wie dit nog wel eens uit de hand kan lopen, bestaan er therapieën gericht om de boosheid onder controle te krijgen.

Omgaan met boosheid

Er zijn verschillende vormen van boosheid. Zo kun je voor jezelf opkomen en zeggen wat je op je hart hebt. Je kan op dingen slaan of woedend worden. Iedereen is wel eens boos, dit is gezond. Maar het kan ook doorslaan naar het agressieve. Agressiviteit is een bepaald gedragspatroon dat vaak is aangeleerd. Zo kan het van generatie op generatie zijn doorgegeven. Agressiviteit is een reactie op je angst. Maar toch heb je zelf een groot aandeel in dit gedragspatroon.

Therapie om je boosheid onder controle te krijgen

Wanneer je van dit agressieve gedrag af wil komen en op een andere manier wil leren boos en assertief te zijn, dan kun je in therapie gaan. Met behulp van training leer je waar de agressiviteit vandaan komt en hoe je er praktisch mee om kunt gaan. In Nederland zijn er enkele therapeuten die gespecialiseerd zijn in het verhelpen van dit gedrag.

Succesvolle therapie

Een voorwaarde voor een succesvolle therapie is dat je wel zelf gemotiveerd bent om te veranderen. Wanneer je onder dwang van bijvoorbeeld je naaste omgeving of de rechter in therapie moet gaan, maar je hebt hier zelf geen motivatie voor, dan zal de therapie vaak ook niet slagen. Je moet er zelf achter staan om door middel van therapie je boosheid onder controle te krijgen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021