Excite

Cholera

In Nederland komt het vrijwel niet voor: cholera. Behalve in ons taalgebruik, want de uitdrukking: "Krijg de klere!" verwijst hier naar. ('Klere' is afgeleid van 'kolere', oftewel cholera). De ziekte is hier uitgebannen, maar in de Derde Wereld komt hij nog op grote schaal voor. Omdat cholera zeer besmettelijk is, ontstaan er al snel grote epidemieën.

Wat is cholera?

Cholera is een infectieziekte, die ontstaat door besmetting met de vibro cholerae bacterie. Binnen zes uur tot twee dagen na besmetting kunnen de eerste symptomen ontstaan, namelijk misselijkheid, buikpijn, braken en waterige ontlasting. Deze diarree leidt vervolgens tot ernstige uitdroging, waardoor de patiënt klachten krijgt zoals een droge mond, afname van traanvocht, extreme vermoeidheid, diepliggende ogen, shock en zelfs overlijden.

Hoe raakt iemand besmet met cholera?

De bacterie die cholera veroorzaakt, houdt zich voornamelijk schuil in water. Het drinken hiervan of het baden hierin kan besmetting tot gevolg hebben. Ook het eten van vis die in besmet water gezwommen heeft, kan leiden tot cholera. Verder wordt de ziekte overgebracht van patiënt tot patiënt, via braaksel en diarree. Eenmaal besmet deelt de bacterie zich razendsnel, zodat het immuunsysteem vaak niet in staat is om de bacterie te overwinnen.

Behandeling van cholera

Wanneer cholera tijdig ontdekt wordt, kan de ziekte goed behandeld worden. Door het toedienen van vocht kan uitdroging al in een vroeg stadium voorkomen worden. Tegen de bacterie wordt antibiotica voorgeschreven. Met een tijdige behandeling daalt het risico op overlijden tot rond de één procent. Mensen met een zwakkere gezondheid, zoals bejaarden en pasgeboren kinderen, lopen de grootste kans te bezwijken aan cholera.

Cholera voorkomen

Ook voor cholera geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het in acht nemen van goede hygiënemaatregelen, zoals niet baden in of drinken van mogelijk besmet water en geen rauw voedsel eten, is de belangrijkste manier om cholera te voorkómen. Onze goede hygiënemaatregelen (riolering) zijn dan ook de oorzaak van het feit dat de ziekte in onze contreien vrijwel niet voorkomt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021