Excite

Denken aan comfort food heilzaam

Je helemaal te buiten gaan aan comfort food is eigenlijk nooit verstandig. Eraan denken is geen enkel probleem. Volgens onderzoekers is dat namelijk goed voor de ziel. Uit hun onderzoek bleek dat het denken aan een chocoladepudding al een effectief middel kan zijn tegen eenzaamheid.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld aardappelpuree en kippensoep. Dit komt vooral omdat dit soort eten ons vaak herinnert aan mooie momenten, waaronder maaltijden die we aten als kinderen en familiemaaltijden tijdens feestdagen. Alleen al het oproepen van deze herinneringen kan ons humeur flink verbeteren en eenzaamheid verdrijven.

Voor het onderzoek werd aan mensen gevraagd of ze wilde schrijven over een ruzie met iemand die dicht bij hen stond. Dit zorgde ervoor dat de proefpersonen zich alleen voelden. Vervolgens moesten een aantal mensen wat schrijven over het eten van comfort food, terwijl anderen wat moesten schrijven over het eten van een nieuw soort voedsel. Tot slot moesten de deelnemers vragen beantwoorden over hun gevoel van eenzaamheid.

Dat bleek bij de groep die over comfort food geschreven had een stuk minder te zijn dan bij de andere mensen. De onderzoekster heeft dan ook het idee dat comfort food een soort kant-en-klaar hulpmiddel is om het gevoel van eenzaamheid tegen te gaan. Meer onderzoek kan hier mogelijk uitsluitsel over geven.

Afbeelding: Flickr account CoCreatr

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020