Excite

Dikke kinderen voor rokende moeders

Rokende moeders hebben een veel grotere kans op dikke kinderen. Vooral roken tijdens de zwangerschap blijkt een behoorlijke impact te hebben, zo ontdekten wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam.

Voor hun bevindingen onderzochten ze een groep van maar liefst 5.000 kinderen uit Rotterdam. Tijdens het onderzoek werd onder meer gevraagd of de moeders tijdens de zwangerschap ook rookten of niet. Waar dat het geval was, bleek dat de helft van de kinderen meer kans had op overgewicht op latere leeftijd. Zolang de moeder vroeg tijdens de zwangerschap stopt met roken, is er geen sprake van een grotere kans op overgewicht.

Of de vader wel of niet rookt, blijkt helemaal geen invloed te hebben. Ook roken na de zwangerschap maakt niet automatisch dikker.

Uit het onderzoek bleek nog niet wat de oorzaak hiervoor is. Wel is eerder al duidelijk geworden dat kinderen van rokende moeders over het algemeen kleiner zijn, terwijl ze niet minder wegen. Dat maakt ze in verhouding al zwaarder dan hun leeftijdsgenootjes van moeders die niet tijdens de zwangerschap gerookt hebben. Hoewel roken tijdens de zwangerschap al jarenlang sterk wordt afgeraden, is dit een van de eerste onderzoek die echt duidelijk de gevolgen voor het kind op langere termijn duidelijk maakt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021