Excite

Doodgeboren baby's vaker jongetjes

  • © Getty Images
Er worden vaker jongetjes dood geboren dan meisjes, zo blijkt uit onderzoek van de University of Exeter. Een aantal onderzoekers van deze prestigieuze universiteit voerden een groots onderzoek uit waarbij maar liefst 30 miljoen geboortes van over de hele wereld werden bekeken.

Uit deze gegevens kwam naar voren dat er onder de doodgeborenen ongeveer 10 procent meer jongetjes dan meisjes zijn. Wereldwijd gezien betekent dat dat er ongeveer 100.000 meer jongetjes dood geboren worden dan meisjes. Het is voor het eerst dat dit uit een onderzoek naar voren komt.

Het is niet altijd duidelijk waarom kinderen dood geboren worden. Bij een kwart van de situaties is het zelfs achteraf niet te achterhalen. In andere gevallen kan het vaak komen door de placenta. Wat daar echter dan weer de oorzaak van is, is in veel gevallen ook niet duidelijk.

Opvallend is dat het aantal dood geboren kindjes in de afgelopen vijftien jaar praktisch niet is afgenomen. Dit geldt ook voor de aantallen in rijke landen. De Britse onderzoekers roepen daarom op om alle informatie rondom dood geboren kinderen beter te archiveren, zodat verder onderzoek gedaan kan worden en meer sterfgevallen mogelijk wél voorkomen kunnen worden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021