Excite

Dyslexie: als letters lastig zijn

Het probleem wordt steeds bekender, maar dat maakt het niet minder lastig: dyslexie. Wie dyslexie heeft, kan niet goed lezen en bevindt zich in een situatie dat er geen enkele andere reden voor is. Iemand met dyslexie heeft over het algemeen een goed verstand en kan goed bijblijven. Alleen lezen is lastig.

Hoe 'werkt' dyslexie?

Dyslexie kan tegenwoordig al vrij vroeg vastgesteld worden. Dat is maar goed ook, want dat maakt het makkelijker om er iets aan te doen. Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben meestal moeite met het onthouden van bepaalde uitdrukkingen, maar ook met het ‘stampen’ van woorden en jaartallen. Dit kan zelfs op de basisschool al ontdekt worden. Ook hebben mensen met dyslexie vaak moeite met het horen van verschillen tussen klanken die sterk op elkaar lijken, denk aan de m en de n, de f en de p, enzovoorts. Maar dyslexie komt het duidelijkst naar voren als iemand hardop iets voor moet lezen. Wie dyslexie heeft, heeft daar vaak zoveel moeite mee, dat het tempo erg laag ligt. Bovendien worden de woorden meestal niet vloeiend geuit, maar bijna spellend.

Hier blijft het niet bij: omdat geschreven woorden soms zo moeizaam doorkomen, kunnen mensen met dyslexie ook moeite hebben met het begrijpen van moeilijke vragen, waarop ze het antwoord eigenlijk wel weten. Spreken gaat niet altijd beter; mensen met dyslexie hebben vaak ook moeite om de juiste woorden ergens voor te vinden. Deze twee problemen hebben er in het verleden vaak voor gezorgd dat kinderen uiteindelijk op een lager niveau terecht kwamen, omdat men dacht dat ze niet beter konden presteren.

Aandacht blijft belangrijk bij dyslexie

Hoewel dyslexie niet genezen kan worden, is het wel mogelijk om mensen de tools te geven er beter mee om te gaan. Hier is echter veel tijd en aandacht voor nodig. Als dyslexie zo vroeg mogelijk herkend wordt, kan ook tijdig begonnen worden met de ondersteuning. Voor mensen met dyslexie is het bijvoorbeeld belangrijk om spellingsregels te kennen; daardoor kunnen ze makkelijker woorden herkennen. Ook helpt ondersteuning bij het tegengaan van vooroordelen en voorkomt het een ondermijning van de eigenwaarde.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021