Excite

Ergotherapie: zorg op maat

Naast medische zorg, bestaan er ook verschillende vormen van paramedische zorg. Denk aan logopedie, fysiotherapie en zelfs diëtetiek. Een andere vorm van paramedische zorg is ergotherapie. Ergotherapie helpt mensen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad om hun gewone dagelijkse dingen weer uit te voeren. Hierdoor leren ze bijvoorbeeld weer zelf eten of zich aankleden.

Wat houdt ergotherapie in?

Ergotherapie is een combinatie van behandeling, begeleiding en advies. Je komt bij een ergotherapeut terecht als er bepaalde handelingen zijn die je om wat voor reden dan ook niet meer zelf uit kunt voeren. De ergotherapeut kijkt dan of er mogelijkheden zijn om die handelingen weer wél zelf uit te kunnen voeren. Dat kan zijn door een bepaalde behandeling, maar het kan ook met behulp van aanpassingen in de omgeving.

Om in aanmerking te komen voor ergotherapie, moet je doorverwezen worden door de specialist, bedrijfsarts of huisarts. Je kunt uiteraard ook zelf om een dergelijke doorverwijzing vragen.

Ergotherapie voor diverse aandoeningen

Ergotherapeuten behandelen niet alleen mensen die een ongeluk hebben gehad, maar ook mensen met bijvoorbeeld MS, chronische vermoeidheid, chronische pijnen, Parkinson, dementie, reuma of spierziekten.

In al deze gevallen kunnen patiënten ervaren dat bepaalde handelingen ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Met de hulp van een ergotherapeut kan hun situatie in sommige gevallen aanzienlijk verbeteren.

Dit betekent wel dat ergotherapeuten veel kennis moeten hebben van aandoeningen en wat mogelijk is. Een patiënt kan bijvoorbeeld ook aangeven dat koken niet makkelijk meer gaat vanwege reuma. De ergotherapeut moet dan met een oplossing komen, die de patiënt in staat stelt om wél langer zelfstandig te koken. Bijvoorbeeld met behulp van een aangepaste keuken.

Vergoedingen voor ergotherapie

Als je een verwijzing voor ergotherapie hebt, dan mag je tien uur per jaar verbruiken. Die tien uren worden vergoed vanuit het basispakket. Heb je meer nodig, dan kun je eventueel een aanvullende verzekering afsluiten. In de voorwaarden van de verzekering lees je op hoeveel uren je met een dergelijke verzekering recht hebt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021