Excite

Forenzen scheiden vaker

Wie dagelijks een lange afstand aflegt naar het werk, heeft meer kans op een scheiding. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat ze maar liefst 40 procent meer kans hebben op een minder plezierig einde van hun huwelijk.

Voor het onderzoek werden Zweedse forenzen ondervraagd. De Zweden zijn over het algemeen wel wat gewend, want zo’n 11 procent moet tenminste drie kwartier rijden om op de werkplek aan te komen. De meeste forenzen zijn mannen en hebben zowel een partner als kinderen. In totaal ondervroeg onderzoeker Erika Sandow twee miljoen samenwonende of getrouwde Zweden.

Het forenzen blijkt verschillende voordelen te hebben. Zo is er meer keuze uit banen en kon men over het algemeen rekenen op hogere inkomens en een betere carrière. Dit geldt vooral voor mannen, die vaak in staat zijn om te forenzen, omdat hun vrouw dichterbij werken en dus een groot deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich neemt. Voor vrouwen betekende forenzen niet echt een verhoging van het inkomen.

Mannen betalen echter ook een prijs voor deze successen: ze hebben 40 procent meer kans op een scheiding. Een aantal jaren forenzen is op zich geen probleem, maar als het langer duurt, dan begint het zijn weerslag te hebben op het gezinsleven. De onderzoeker adviseert dan ook om zowel de economische voordelen als de sociale kosten te bekijken.

Afbeelding; Flickr account c_pichler

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021