Excite

Check je gezondheid met een full body scan

Misschien vermoed je dat er iets aan de hand is of wil je gewoon een algemene gezondheidscheck om zeker te weten dat je niet iets over het hoop ziet. Dit kan nu met een full body scan. Tijdens een full body scan wordt je hele lichaam gecheckt en weet je gelijk hoe het staat met je gezondheid.

Scan je gezondheid met een full body scan

Meestal worden ziektes pas in een later stadium ontdekt, wanneer er klachten optreden. De ziekte is dan,wanneer er klachten optreden, meestal al verder ontwikkeld. Behandelingen moeten in die gevallen intensiever plaatsvinden en de kans op genezing is niet altijd even groot. Voor vage klachten, maar ook gerichte klachten kan een full body scan daarom erg nuttig zijn. Bij gerichte klachten wordt er een bepaald gedeelte van je lichaam onderzocht, terwijl er bij vage klachten meestal een complete full body scan wordt verricht. Tijdens een full body scan kunnen eventuele aandoeningen vroegtijdig worden opgespoord en eventueel al worden behandeld. Hiermee voorkom je latere gezondheidsklachten en kun je de consequenties voor je gezondheid zoveel mogelijk beperken.

Hoe werkt een full body scan?

Bij een full body scan wordt met behulp van een CRT scan en een MRI onderzoek je hele lichaam gecheckt. Hierbij wordt extra gekeken naar je vitale organen en de stand van je bloedvaten. MRI vindt plaats met radiogolven die door je lichaam gaan en zo een indruk kunnen geven van je interne organen. Een CRT scan maakt een scan in de doorsnede. In feite wordt je lichaam in schijven onderzocht en zo kun je heel gedetailleerd per lichaamsgebied een goede indruk geven van de stand van je gezondheid.

Preventief onderzoek

Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg meer is gericht op genezen dan op preventief onderzoek, zijn er steeds meer privéklinieken waar je op eigen initiatief een full body scan kan laten doen. Deze kosten liggen wel vaak erg hoog en worden niet altijd vergoed door de verzekering. Ook een arts kan je doorverwijzen, maar dit gebeurt vaak pas als er zichtbare klachten aanwezig zijn.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020