Excite

Geen stoplichtensysteem voor voedseletiketten

Het Europees Parlement heeft besloten om geen gebruik te maken van het stoplichtensysteem op voedseletiketten. Dit systeem zou door middel van een speciale kleur aan moeten geven of er weinig, gemiddeld of veel zout, vet of suiker in eten verwerkt zou zijn.

Volgens het Europees Parlement is deze maatregel niet nodig, omdat consumenten zelf zouden moeten kunnen zien wat ze wel of niet kunnen eten. Deze vorm van informatievoorziening is misschien passend, maar gaat wel wat te ver. Een ruime meerderheid was het met die stelling eens en daarom is het voorstel afgewezen.

Er zijn ook partijen die het jammer vinden dat het systeem geen doorgang heeft gevonden. Zo waren onder meer de Consumentenbond en de Hartstichting voorstander van het systeem. Andere voorstanders denken dat het Parlement zich vooral heeft laten beïnvloeden door de voedingsindustrielobby. Met name de Consumentenbond is erg teleurgesteld over de uitkomst en wil in ieder geval proberen om zo’n systeem alsnog te krijgen, maar dan op nationaal niveau.

Overigens zullen de regels met betrekking tot de voedseletiketten wel worden aangepast. Het is de bedoeling dat hier op Europees niveau een gelijke koers in wordt gevaren. Zo moet het etiket in de toekomst de belangrijkste voedingsstoffen vermelden en het land van herkomst. Als het om vlees dat dat ritueel geslacht is, dan moet dat ook worden aangegeven op het etiket, zodat mensen daar bewust wel of niet voor kunnen kiezen.

Afbeelding: Flickr account cote

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021