Excite

Gelukkige moeders betekent gelukkige kinderen

Kinderen zijn het gelukkigst als hun moeders dat ook zijn, zo blijkt uit recent onderzoek. Bijna drie kwart van de kinderen waarvan de moeders blij zijn met de relatie met hun kinderen, geven aan dat ze zich thuis gelukkig voelen.

Als de moeders ongelukkig zijn, dan is maar 55 procent van de jonge kinderen helemaal tevreden met het familieleven. Ook dit blijkt uit het onderzoek dat volledig gepubliceerd zal worden op Moederdag. Opvallend is dat het geluk van de vader helemaal niets uitmaakt voor het geluk van de kinderen. Kinderen van ongelukkige vaders kunnen zich even prettig voelen als kinderen van gelukkige vaders.

Voor het onderzoek werd binnen 40.000 Britse gezinnen aan kinderen tussen de 10 en 15 jaar oud gevraagd hoe tevreden zij waren met hun leven thuis. De relaties met moeders en vaders waren de belangrijkste indicators voor het geluk van kinderen. Ook waren kinderen die nog samenleefden met twee ouders – hetzij biologische ouders, hetzij stiefouders – het meest gelukkig.

Minder dan drie op de tien kinderen wiens ouders meer dan eens per week ruzie maakten, voelden zich volledig gelukkig thuis.

Het onderzoek geeft in ieder geval heel duidelijk aan hoe groot de invloed van relaties thuis is op het geluk van jonge kinderen. Deze informatie kan gebruikt worden om meer specifieke onderzoeken uit te voeren.

Afbeelding: Flickr account adreson

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020