Excite

Het geneesmiddelenonderzoek

Wanneer je ziek bent, schrijft de specialist je vaak een of meerdere medicijnen voor. Dat is de normaalste zaak van de wereld: niemand kijkt er nog van op. Maar voordat deze geneesmiddelen op de markt komen, moeten ze eerst uitvoerig onderzocht en getest worden. Aan jouw medicijn is dan ook een heel geneesmiddelenonderzoek voorafgegaan.

Van concept tot medicijn

Wanneer er in een laboratorium een nieuw geneesmiddel is ontwikkeld, wordt dit nieuwe medicijn uitvoerig getest voordat het voorgeschreven wordt aan de doelgroep. In de eerste fase wordt het medicijn alleen in het laboratorium getest, dus zonder het aan iemand toe te dienen. In de daaropvolgende fase wordt het geneesmiddel toegediend aan speciaal daarvoor geselecteerde proefdieren. Hoewel het gebruik van proefdieren omstreden is, is het voor de medische wetenschap helaas een noodzakelijk kwaad.

Proefpersonen in geneesmiddelenonderzoek

Nadat het medicijn op proefdieren is getest op werking en neveneffecten, wordt het tijd om het middel te testen op de mens. Hiervoor worden gezonde, speciaal geselecteerde proefpersonen gevraagd. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid, de proefpersonen zijn mensen die zichzelf hebben aangemeld om mee te werken aan geneesmiddelenonderzoek. De vrijwilligers ontvangen voor hun medewerking een financiële vergoeding. Soms zitten er tussen de proefpersonen ook mensen die met de bestaande middelen uitbehandeld zijn. Voor hen is het nieuwe medicijn de laatste kans.

Fase 2

Als de test op de proefpersonen gunstig verlopen is, wordt het voorgeschreven aan een selecte groep mensen met een aandoening waarvoor het middel bestemd is. Ook deze mensen kiezen er vrijwillig voor om mee te doen met de trial. In veel gevallen krijgt een gedeelte van de vrijwilligers het geneesmiddel voorgeschreven en een ander gedeelte het oude medicijn of een placebo. Op die manier wordt de werking van het nieuwe geneesmiddel, en eventuele bijwerkingen, duidelijk.

Fase 3

Je zou zeggen dat het geneesmiddelenonderzoek na deze fases is afgerond. Maar pas hierna begint de slotfase, waarin het middel op grotere schaal wordt voorgeschreven aan patiënten. De werking van het geneesmiddel wordt over een periode van 1 tot 5 jaar vergeleken met die van oudere geneesmiddelen. Pas na deze testfase wordt het medicijn geregistreerd en kan het worden voorgeschreven aan patiënten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020