Excite

Gezondheid en de snelweg: D66 wil nieuw onderzoek

D66-kamerlid Stientje van Veldhoven vindt dat minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Hagen opnieuw onderzoek moet doen naar het effect op de gezondheid van wonen bij de snelweg. Rond Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen mag op delen van de ringweg 130 kilometer per uur gereden worden. Die snelheidsverhoging zou effect kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Fijnstof

De oproep van Stientje van Velthoven komt nadat de rechter in Rotterdam bepaalde dat Schultz een nieuw besluit moet nemen over de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie. Geluidsoverlast en fijnstof door luchtverontreiniging zijn slechts twee problemen waar gezondheid door de snelweg op het spel staat.

Gezondheidsonderzoek

Volgens van Velthoven zijn de belangen van omwonenden niet voldoende meegewogen “Wat in Rotterdam mis is gegaan, kan ook in andere steden verkeerd lopen. Daarom is een goede second opinion nodig,” vertelt het D66-kamerlid. “Lekker doorrijden is belangrijk, maar het moet wel verantwoord zijn.” Van Velthoven pleit voor een extra gezondheidsonderzoek om de gevolgen in kaart te brengen met betrekking tot gezondheid, de snelweg met de nieuwe maximumsnelheid.

Hart- en longziekten

Dat de gezondheid door de snelweg op het spel staat is geen nieuwe zorg. Uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek aan het begin van deze maand dat 100.000 woningen dichter dan 100 meter van de snelweg staan. Daarmee lopen 230.000 mensen ernstige gezondheidsrisico’s, zoals een vergrote kans op hart- en longziekten, en een kleinere longinhoud.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020