Excite

GGD: anoniem advies over je gezondheid

Sommige vragen stel je liever niet aan de huisarts of aan iemand die je kent. Daarvoor kun je dan bij de GGD anoniem terecht. De GGD kent verschillende vestigingen in Nederland en biedt advies, maar kan je ook helpen met het uitvoeren van tests. Denk bijvoorbeeld aan een anonieme SOA-test.

Voor jongeren

De GGD is voor jongeren en ouderen, maar voert wel speciale campagnes voor jongeren. Zo kun je bij de GGD anoniem een SOA-test uit laten voeren. De focus op een jongere doelgroep is niet vreemd; de jeugd heeft de toekomst en seksueel overdraagbare ziekten kunnen ook op de lange termijn ernstige gevolgen hebben. Als de jeugd hiervan doordrongen wordt en zich regelmatig laat testen, kunnen problemen in een later stadium mogelijk voorkomen worden.

Geletterdheid

De GGD richt zich echter niet alleen op jongeren. Een van de andere speerpunten van deze organisatie is geletterdheid. Op dit moment zijn veel Nederlanders nog ongeletterd, waardoor ze maar beperkt toegang hebben tot informatie over medicijnen, gezondheidszorg en gezond leven in het algemeen. Daarom zet de GGD zich in voor het stimuleren van geletterdheid bij mensen, maar ook voor het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent gezondheidszorg.

Overige initiatieven

Andere initiatieven waar de GGD aan werkt zijn het toepassen van meer 80 km zones op snelwegen, zodat de kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten kleiner wordt en het ondersteunen van regelingen die jongeren ontmoedigen om drank te drinken. Denk bijvoorbeeld aan het aan banden leggen van drankreclames of het handhaven van specifieke momenten voor uitzending, zodat jongeren hier minder vaak mee in aanraking komen.

De GGD voor iedereen

Wie graag advies krijgt of bepaalde vragen heeft, kan altijd bij de GGD aankloppen. Anoniem, maar dat hoeft niet per se. De meeste diensten die de GGD verleent zijn gratis, maar er zijn ook betaalde diensten, denk bijvoorbeeld aan vaccinatie. De tarieven hiervoor worden duidelijk gecommuniceerd en zijn vaak ook op internet te vinden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021