Excite

Griepprik voor alle Nederlanders

Nu inmiddels tientallen Nederlanders besmet zijn geraakt met de Mexicaanse griep, heeft de overheid besloten om 34 miljoen doses vaccin aan te schaffen tegen deze ziekte. Dit moet voorkomen dat de griep aankomende winter voor duizenden doden zorgt.

Op dit moment is er nog geen vaccinatie tegen de varkensgriep beschikbaar, maar men werkt hard aan de ontwikkeling van de griepprik die ervoor moet zorgen dat men voldoende weerstand kan bieden tegen het virus. Minister Klink van Volksgezondheid wil ervoor kunnen zorgen dat iedere Nederlander adequaat beschermd is tegen het virus en schaft daarom per Nederlander twee doses van het vaccin aan. Het is nu aan de fabrikanten om ervoor te zorgen dat het vaccin uiterlijk aan het einde van 2009 beschikbaar is, zodat het zo snel mogelijk kan worden toegediend.

Het vaccin zal aan iedere Nederlander worden aangeboden, omdat in dit geval geen duidelijke risicogroep te onderscheiden is, maar iedereen risico loopt. Als geen enkele Nederlander zich zou laten inenten, dan zou naar schatting 30 tot 35 procent van de bevolking de Mexicaanse griep krijgen.

Overigens is het niet zo dat de overheid nu pas maatregelen neemt; eerder waren al miljoenen doses virusremmers opgeslagen om de invloed van kleinere uitbraken in het land te beperken. Hier wordt nu gebruik van gemaakt, nu het aantal slachtoffers nog redelijk beperkt is. De 4,5 miljoen doses die hiervoor zijn gereserveerd zouden de periode tot het vaccin uitgeleverd wordt moeten overbruggen.

Afbeelding: Flickr

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021