Excite

Groot risico op infectie bij ooglaseren

Uit een rapport van de gezondheidsinspectie is gebleken dat ooglaserklinieken er te weinig aan doen om infecties te voorkomen. Het rapport is maandag gepubliceerd.

In het rapport staat dat de ooglaserklinieken zeker goed werk verrichten en de behandelingen doen het werk wat wordt verwacht. Maar derichtlijnen voor infectiepreventie worden veel te weinig nageleefd. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) zegt hierover: ‘In veel gevallen heeft het personeel weinig kennis op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundige instrumenten.’

In de afgelopen twee jaar heeft de IGZ acht meldingen gekregen van ernstig oogletsel in verband met een ooglasering. Deze klachten waren de aanleiding voor een algemeen onderzoek dat gehouden werd in alle 46 klinieken die ooglaseringen uitvoeren. 24 hiervan werden ook bezocht. Drie klinieken bleken uit de maat en werden zelfs tweemaal bezocht. Beide malen voldeden ze niet aan de wettelijke eisen. Als ze bij de derde keer nog steeds de boel niet op orde hebben, kan de IGZ tot sluiting overgaan. De 22 klinieken die nog niet zijn bezocht moeten, naar aanleiding van de resultaten, een plan van aanpak maken.

Jaarlijks laten meer dan zestienduizend mensen in Nederland hun ogen laseren. Het is dan ook zeer belangrijk dat de kans op infecties zo klein mogelijk is, vindt de IGZ.

Afbeelding: FlickrCC

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021