Excite

Vind de juiste hulp bij dyslexie

Dyslexie is een probleem dat mensen al vanaf jonge leeftijd kan hinderen. Gelukkig is er tegenwoordig zoveel over bekend, dat de hulp bij dyslexie steeds beter wordt. Dat begint al bij het stellen van een juiste diagnose en het opzetten van een behandelingsplan. Maar er zijn meer vormen van hulp mogelijk.

Diagnose dyslexie

Wie hulp bij dyslexie wil, zal eerste en goede diagnose moeten hebben. In de meeste gevallen wordt dyslexie al ontdekt op school en kunnen leerkrachten aangeven dat ze het vermoeden van dyslexie hebben. Dan kan de school of de ouder contact opnemen met een dyslexiebehandelaar.

De kosten daarvoor kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, mits het gaat om een ernstige en enkelvoudige vorm van dyslexie. In dat geval kunnen kosten bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Is dat niet het geval, dan sta je er ook niet helemaal alleen voor en is een vergoeding mogelijk via de GGZ, aanvullende verzekering, belastingaftrek en de gemeente. Die mogelijkheden zijn wel beperkt en in sommige gevallen afhankelijk van inkomen of verzekering. Informeer hiernaar.

Hulp bij dyslexie via school

Voor kinderen is hulp via school ook erg belangrijk. Als dyslexie geconstateerd wordt, kan gekeken worden naar een aanpassing van de lesprogramma's, zodat het voor de leerling makkelijker wordt om mee te komen. Ook is extra aandacht van de leerkracht vaak heel belangrijk. Als sprake is van een heel ernstige vorm van dyslexie, kan het raadzaam zijn om een speciale schoolvorm te kiezen waarbij veel aandacht is voor kinderen met dyslexie en waar een goede begeleiding gerealiseerd kan worden.

Hulp voor volwassenen

Wie volwassen is en hulp bij dyslexie wil, kan hiervoor een dyslexiebehandelaar inschakelen. Ook dan is het weer belangrijk om eerst een goede diagnose te stellen om de ernst van de situatie in te schatten. Daarna kan een begeleidingsplan worden opgesteld. Dyslexie verhelpen is zeker op latere leeftijd erg moeilijk, maar het is wel mogelijk om manieren te vinden om er beter mee om te gaan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018