Excite

Keurmerk voor gephotoshopte foto’s

Als het aan Valerie Boyer, de Franse volksvertegenwoordigster, ligt, dan krijgen alle bewerkte foto’s in tijdschriften voortaan een speciaal keurmerk. Dit keurmerk moet voorkomen dat jonge meisjes een onrealistisch beeld krijgen van schoonheid.

Bewerkte foto’s in tijdschriften zijn al langer onderwerp van gesprek. Men is bang dat deze foto’s een onrealistisch beeld van de werkelijkheid geven, dat jonge meisjes vervolgens na proberen te streven. Het resultaat is zorgwekkend: steeds meer meisjes lijden aan anorexia of zijn op andere manieren ontevreden met hun lichaam. In een aantal gevallen kan deze ontevredenheid leiden tot gebeurtenissen met fatale gevolgen.

Boyer wil daarom nu dat er een keurmerk komt op alle foto’s die bewerkt zijn, zodat voor iedere lezer duidelijk is dat de foto de werkelijkheid niet weergeeft. Boyer weer in ieder geval waar ze het over heeft, als ze waarschuwt voor de gevaren van bewerkte foto’s. Zo schreef ze eerder rapporten over anorexia en overgewicht en is ze bekend met de relatie tussen dit soort invloeden en de gezondheid.

Overigens richt Boyer haar pijlen niet alleen op tijdschriften, maar wil ze dat de nieuwe maatregelen ook gaat gelden voor onder andere billboards en andere reclame-uitingen. Boyer staat in ieder geval niet alleen in haar strijd; het Nederlandse CDA-kamerlid Sabine Uitslag heeft ook al laten weten wel iets te zien in een Nederlandse toepassing van dit idee. Nederlandse bladen zijn nog niet overtuigd, maar wellicht komt dat op een later moment nog!

Afbeelding: Flickr account jm3

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021