Excite

Kinkhoest: hoe herken je de verschijnselen?

Iedere winter zijn er wel weer enkele slachtoffers van het verkoudheidsvirus. Maar het kan nog erger zijn, wanneer je kinkhoest hebt. Kinkhoest is een vervelende aandoening. Omdat de bovenste luchtwegen worden aangetast door een virus, krijg je hierdoor last van heftige hoestaanvallen. Dit kan gepaard gaan met keelpijn en koorts.

De verschijnselen van kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijk virus waarbij de bovenste luchtwegen, waaronder de neus, keel en luchtpijp aan worden getast door het Bordetella Pertussis bacterie. Omdat de ziekte gepaard gaat met hevige hoestaanvallen ontvangt 95 procent van de Nederlandse kinderen een inenting tegen het virus. Kinkhoest heeft een constant verloop en het begint vaak met koorts, verkoudheid en een droge hoest. Wanneer de verschijnselen verergeren kan de droge hoest overgaan in heftige hoestaanvallen waarbij veel slijm wordt opgehoest. Daarnaast kan er vooral 's nachts benauwdheid optreden bij de zieke patiënt.

Ziekteverloop bij kinkhoest

Het verloop van de ziekte duurt meestal een paar weken waarna de hoestaanvallen afnemen en overgaan in een slijmloze hoest. Hoewel bij volwassenen de ziekte vooral lijkt op een fikse verkoudheid, is kinkhoest bij kinderen erg gevaarlijk. De hoestaanvallen kunnen namelijk ook overgaan in braakneigingen en ze kunnen blauw aanlopen van de benauwdheid. In extreme gevallen moet er een buisje in de luchtpijp worden geplaatst en moet er slijm worden weggezogen. Als norm geldt dat hoe jonger het kind is, hoe gevaarlijker het is. Wanneer een kind met kinkhoest zich wel goed voelt, kan het gerust naar school gaan. Gevaar voor besmetting was er ook al voordat het duidelijk was dat het kind de aandoening heeft opgelopen, gezien de relatief lange incubatietijd. Stel echter wel de leerkracht en schoolleiding goed op de hoogte.

Kinkhoest voorkomen

Naast de gebruikelijk inenting kunnen een aantal basismaatregelen ook besmetting van kinkhoest voorkomen. Wanneer je last hebt van verkoudheid of je bent in de buurt van verkouden mensen, was dan goed je handen. Voorkom daarnaast dat mensen in jouw richting hoesten of niezen door zoveel mogelijk uit de buurt te blijven. Het gebruik van papieren tissues die je weggooit, helpt ook tegen verspreiding van de bacterie.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021