Excite

Kreeftenkiller als vriendelijker alternatief

De één gruwelt ervan, terwijl de ander het juist de beste methode vindt: het levend koken van kreeften. Volgens veel liefhebbers smaken kreeften het beste als ze levend in een pot met kokend water gegooid worden. Het enige ‘nadeel’: de kreeft heeft nog zo’n drie tot vier minuten nodig om te sterven. Om deze marteling in de toekomst te vermijden, heeft ondernemer Simon Buckhaven een alternatief bedacht.

Zijn alternatief heet de CrustaStun. Dit is een apparaat dat de kreeften al voor het koken bewusteloos én dood maakt, door middel van elektrische schokken. De CrustaStun heeft slechts 0,3 seconden nodig om de kreeft bewusteloos te maken en binnen vijf tot tien seconden is de kreeft dan ook daadwerkelijk dood. Daarna kan de kreeft alsnog op de gewenste manier bereid worden.

Deze methode is een stuk diervriendelijker dan de methode van het kokend hete water. Daar kan het namelijk zelfs voorkomen dat de kreeften nog geluidjes maken en proberen te ontspannen, voor ze helemaal dood zijn. Pas op het moment dat de kreeft helemaal tot binnenin ‘gaar’ is, is de kreeft ook daadwerkelijk dood.

Toen Buckhaven van deze manier van koken hoorde, besloot hij het Patentbureau te bellen om te vragen of er al een alternatief was waarbij met elektrische schokken gewerkt werd. Toen dat niet het geval bleek te zijn, ging hij er direct mee aan de gang. Het resultaat werd de CrustaStun, die inmiddels al op de steun van diverse dierenorganisaties kan rekenen, waaronder PETA.

Afbeelding: Times Newspapers

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021