Excite

'Laagopgeleide vrouw blijft roken tijdens zwangerschap'

  • © Getty Images
Laagopgeleide vrouwen zouden vaak door blijven roken tijdens hun zwangerschap. Dit blijkt uit een steekproef. Maar liefst 22 procent van de laagopgeleide vrouwen heeft tijdens een zwangerschap zelfs dagelijks gerookt. De steekproef werd uitgevoerd door TNO en vervolgens geanalyseerd door het Trimbos-instituut.

Bij de hoogopgeleide vrouwen ligt dit heel anders. Daar rookt slechts één procent dagelijks tijdens een zwangerschap. Deze cijfers zijn overigens niet heel verrassend: vijf jaar geleden werden dezelfde conclusies getrokken naar aanleiding van een steekproef. Wel wordt opgemerkt dat de steekproef te klein is om er echt harde conclusies uit te halen.

Wel is het signaal duidelijk volgens een woordvoerster van Trimbos en is het verschil tussen de twee groepen zorgwekkend. Aan de hand van deze cijfers kan namelijk geconcludeerd worden dat er jaarlijks 15.000 baby's geboren worden van wie de moeder ook tijdens de zwangerschap door is blijven roken. Het Trimbos wil daarom een vervolgonderzoek uitvoeren en daarin kijken naar het daadwerkelijke aantal zwangeren dat de sigaret niet laat liggen.

Roken tijdens de zwangerschap kan grote gevolgen hebben. Het vergroot de kans op een te vroeg geboren of te lichte baby, die op sterfte rond de geboorte, aangeboren afwijkingen en wiegendood. Daarnaast kunnen er nog gevolgen zijn die zich op latere leeftijd laten zien, zoals longproblemen en mogelijk gedrags- en leerproblemen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021