Excite

Lichttherapie hulpmiddel bij cocaïneverslaving

Proefratten die verslaafd zijn aan cocaïne hebben minder behoefte aan de drug als hun hersenen met licht worden bestraald. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek naar lichttherapie als hulpmiddel bij een cocaïneverslaving. Waarschijnlijk kan een vergelijkbaar resultaat worden behaald bij mensen, door hetzelfde hersendeel te stimuleren met magneten.

Drugsverslaafde mensen

De onderzoekers publiceren hun artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ze besloten een oplossing te zoeken voor het destructieve gedrag van drugsverslaafde mensen. Zelfs als drugeverslaafden weten wat de drugs met hun leven doet, gaan ze er nog mee door. Omdat je niet zomaar op mensen kunt testen, gebruikten ze ratten voor het onderzoek.

Lichtgevoelige eiwitten

Voorafgaand aan de test implanteerden de onderzoekers lichtgevoelige eiwitten in de hersenen van aan cocaïne verslaafde ratten. Daardoor konden ze de hersenactiviteit stimuleren met laserlicht. De ratten werden vervolgens in kooien gehouden waarin een hendeltje zat. Elke keer als de dieren het hendeltje overhaalden kregen ze een shot cocaïne, maar tegelijkertijd een elektroshock. De ratten die ondanks deze pijn doorgingen met het overhalen van de hendel, werden bestempeld als 'compulsieve cocaïnegebruikers'. Ratten waarbij de hersens met licht werden bestraald haalden veel minder vaak de hendel over. Hun hunkering naar cocaïne nam af.

Magnetische straling

Volgens de hoofdonderzoeker Antonello Bonci kan de techniek ook bij mensen worden gebruikt. De hersenen zouden dan niet met laserlicht, maar met magnetische straling kunnen worden behandeld. De methode wordt op dit moment al gebruikt bij het behandelen van depressies. Bonci wil zo snel mogelijk beginnen met klinische proeven, om de vorm van hersenstimulatie te testen op menselijke proefpersonen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021