Excite

De gevaren van een longemfyseem

Onze longen zijn belangrijk voor onze gezondheid. Ze zijn de motoren van de lichaamscirculatie en vervoeren het broodnodige zuurstof naar alle delen van ons lichaam. Wanneer je longen om wat voor reden dan ook niet goed functioneren, is dat uiteraard problematisch. Longemfyseem is dan ook geen luchtige aandoening om weg te wuiven.

Wat is longemfyseem?

De ziekte longemfyseem is een chronische aandoening aan - hoe kan het ook anders - de longen. In je longen bevinden zich zogenaamde longblaasjes, die je zuurstofinname reguleren. Bij longemfyseem beschadigen de longblaasjes, waardoor ze 'samenklonteren' tot luchtzakjes. Het totale oppervlak aan longblaasjes neemt daardoor af, waardoor ook de totale capaciteit van zuurstofinname afneemt. Omdat het gaat om een chronische ziekte, is de kans op overlijden onder longemfyseempatiënten dan ook groot.

De symptomen van longemfyseem

Wanneer je last hebt van de ziekte longemfyseem wordt dat gekenmerkt door een aantal symptomen. Het ziektebeeld is overigens niet hetzelfde van dag tot dag en varieert ook tussen patiënten. Voorkomende klachten bij longemfyseem zijn als volgt:

  • Vermoeidheid
  • Piepende ademhaling
  • Hoesten
  • Kortademigheid
  • Benauwdheid

De oorzaken van longemfyseem

Genezen is longemfyseem niet, dus is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn van de longziekte. De belangrijkste boosdoener is roken. Bepaalde stoffen in tabaksrook beschadigen namelijk de longblaasjes. Bovendien trekt de rook ziektekiemen aan waardoor de longen ook sneller ontsteken en dus ook beschadigen. Zo'n twintig procent van de rokers krijgt vroeg of laat longemfyseem. Dat is niet niks!

Maar er zijn ook nog andere oorzaken aan te wijzen. Deze risicofactoren zijn:

  • Chronische bronchitis: de longblaasjes raken ernstig verzwakt door de ontsteking
  • Werken in een stofrijke omgeving
  • Aangeboren afwijkingen van de longblaasjes
  • Longkanker of andersoortige longgezwellen
  • Slijtage van de longen als gevolg van ouderdom

Longemfyseem en genetica?

Er bestaat een erfelijke vorm van longemfyseem. Deze wordt veroorzaakt door de genetische afwijking Alpha1-antitrypsine deficiëntie. Wanneer je deze aandoening hebt, maakt je lichaam te weinig eiwitten aan die je longen beschermen. Je longen zijn dus erg gevoelig en de kans dat longemfyseem optreedt bij deze mensen is dan ook erg groot. De ziekte openbaart zich echter pas bij de meesten vanaf het 45e levensjaar.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020