Excite

Herken zelf longontsteking symptomen

Wie te lang met een longontsteking rond blijft lopen, kan zijn of haar longen onherstelbaar beschadigen. Daarom is het belangrijk om longontsteking symptomen vroegtijdig te herkennen. Je weet dan of en wanneer het zinvol is om een bezoekje aan de huisarts te brengen. Wij hebben ze daarom voor je op een rijtje gezet.

De belangrijkste longontsteking symptomen

De belangrijkste longontsteking symptomen zijn hoesten en kortademigheid. Maar die twee symptomen zijn ook van toepassing voor veel andere aandoeningen. In veel gevallen is juist de combinatie met de andere symptomen doorslaggevend. Andere veelvoorkomende symptomen zijn neusvleugelen, pijnen in de borststreek, een snelle en oppervlakkige ademhaling en hoge koorts. Iets minder gangbaar zijn hoofdpijn, zweten, vermoeidheid, een verminderde eetlust, het krijgen van blauwe voeten, lippen en vingers en het ophoesten van bloed. Met name dat laatste symptoom is zeker reden om een bezoek aan de huisarts te brengen.

Oorzaken van longontsteking

Een longontsteking kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. In de meeste gevallen is er sprake van een besmetting met een virus of een bacterie. Ook kun je het krijgen als voedsel of vloeistoffen in je longen terecht komen. Dit komt relatief vaak voor bij oudere mensen, die een slechte slikreflex hebben. De stoffen zelf veroorzaken de longontsteking niet, maar ze vormen wel een vruchtbare bodem voor bacteriën en die kunnen wel longontsteking veroorzaken.

Extra complicaties

Een longontsteking gaat vaak gepaard met extra complicaties. Dit kan variëren van een abces tot een emfyseem of zelfs een septische shock. In dat laatste geval is sprake van een versnelde pols en een lage bloeddruk en kan iemand in levensgevaar zijn.

Longontsteking is dodelijk

Dat het belangrijk is om longontsteking symptomen in een vroeg stadium te herkennen, blijkt wel uit het feit dat er jaarlijks nog mensen aan sterven. Soms alleen aan die longontsteking, in andere gevallen is de longontsteking de laatste druppel. Wees dus alert en voorkom dat een longontsteking te lang onopgemerkt blijft.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019