Excite

Macht maakt asociaal

Het kan soms best handig zijn om andere mensen te laten geloven dat jij macht hebt. En dat is makkelijker dan je denkt, want je hoeft je alleen maar asociaal te gedragen. Wie de regels breekt, lijkt macht te hebben.

Dat blijkt althans uit een onderzoek dat gedaan is door Gerben van Kleef aan de Universiteit van Amsterdam. Hij legde proefpersonen verhalen voor over mensen die zich al dan niet aan de regels hielden en vroeg ze naderhand van welke personen zij dachten dat ze macht hebben. Steevast kwam hier naar voren dat hoe makkelijker iemand de regels aan zijn laars lapt, hoe machtiger iemand lijkt.

Dat bleek ook toen de proefpersonen filmpjes kregen voorgeschoteld, bijvoorbeeld van een man die in een café zijn voeten op tafel legde, zijn sigaret op de grond aftikte en onbeschoft een maaltijd bestelde. Ook gaven de proefpersonen aan dat ze mensen die zich in het dagelijks leven onbeschoft gedragen meer macht toedichten.

Volgens de onderzoekers klopt het spreekwoord ‘macht corrumpeert’ blijkbaar. Mensen die machtig zijn, kunnen zich boven de regels stellen. Ook lachen ze een stuk minder en onderbreken ze sneller iemand. Mocht je het dus fijn vinden om mensen te laten denken dat je macht hebt, dan weet je wat je te doen staat.

Afbeelding: YouTube

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020