Excite

Magneten kunnen hartaanval voorkomen

Ben je bang voor een hartaanval? Dan heb je nu een manier om dit zelf een beetje in de hand te houden: magneten blijken een preventieve werking te hebben als het gaat om een hartaanval. Onderzoekers van de Temple University uit Michigan hebben dit ontdekt. Zij denken dat elektrische of magnetische velden ervoor kunnen zorgen dat het bloed verdund wordt, waardoor deze velden in feite even effectief zijn als aspirines.

Door op de juiste manier dit soort velden in te zetten, wordt het mogelijk om rodecelkettingen te beïnvloeden en aan de hand daarvan de viscositeit van het bloed te regelen. Dit is een belangrijke stap in het voorkomen van hartaanvallen. Op dit moment is alleen aspirine in staat om een dergelijk effect te sorteren. Het nadeel daarbij is echter dat aspirine vaak ook een aantal negatieve bijwerkingen tot gevolg heeft.

Er is voorlopig wel nog meer onderzoek nodig alvorens vastgesteld kan worden dat dit ook echt een effectieve oplossing is. Vooralsnog zijn de onderzoeken vooral in een testfase uitgevoerd en ging het om het bewijzen van een mogelijke remedie. In de toekomst kunnen meer proeven uitgevoerd worden en kan er zelfs een bepaalde methode opgezet en getest worden. De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn vast gepubliceerd in een wetenschappelijk magazine.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021