Excite

Wat voor ziekte is malaria?

Malaria is een ziekte waar we vaak meteen aan denken als het over de tropen gaat. En terecht, want jaarlijks overlijden er maar liefst vijf miljoen mensen aan de ziekte die vooral voorkomt in Afrika en tropische gebieden. Het is echter geen tropische ziekte, maar één die vooral voorkomt in derdewereldlanden. Twintig procent van alle kindersterfte is toe te schrijven aan de zogenaamde 'moerasziekte,' zoals malaria vroeger ook wel werd genoemd.

Malaria in Nederland

Malaria is niet voorbehouden aan de tropen of aan andere warme gebieden op aarde. Tot 1920 was er ook malaria in Nederland, zonder dat mensen daarvoor eerst naar tropische gebieden afreisden. In 1959 was in Nederland het laatste geval van inheemse malaria bekend en pas in 1970 was Nederland als één van de laatste Europese landen officieel vrij van malaria.

Malaria en de malariamug

Malaria is een infectieziekte die wordt overgebracht via parasieten. Malariamuggen brengen de ziekte over en deze muggen zijn van meerdere soorten. Net als bij de Nederlandse mug die vaak in de zomer onze slaapkamers onveilig maakt, zijn het alleen de vrouwtjes die steken. Als een malariamug eenmaal een besmette persoon heeft gestoken, blijven de malariaparasieten in de mug zitten. Iedere persoon die vervolgens geprikt wordt, zal de parasieten ook in zijn lichaam krijgen.

Ziekteverschijnselen malaria

Er zijn verschillende soorten malaria. Ze hebben gemeen dat de patiënt koortsaanvallen krijgt, die in ritmische vlagen komen bijvoorbeeld om de twee of drie dagen. Bij de meest ernstige en meest voorkomende vorm van malaria komt de koorts vaker en onregelmatiger, omdat het de bloedvaten en organen aantast. De overlevingskans van deze ernstige vorm van malaria is zeer klein. Andere ziekteverschijnselen zijn bloedarmoede en een vergroting van de milt.

Behandeling van malaria

Wanneer iemand besmet is met malaria moet meteen begonnen worden met een medicijnbehandeling. Omdat de malariaparasiet snel resistent wordt, komen er continue nieuwe malariamedicijnen op de markt.

Malariapillen

Als je op vakantie gaat naar een gebied waar malaria heerst, zul je op het vaccinatie advies bij de GGD het advies krijgen van malariatabletten. Deze helpen alleen als je een malariagebied bezoekt en niet als je er woont. Draag verder zoveel mogelijk bedekkende kleding, spray je goed in met DEET en slaap altijd onder een klamboe.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019