Excite

Meeste jongeren leven ongezond

De meeste jongeren van tegenwoordig leven alles behalve gezond. Ze bewegen te weinig, drinken te veel of roken sigaretten of cannabis. Met name jongens doen het niet zo goed en ook allochtonen scoren slecht.

Jongeren en autochtonen roken meestal, terwijl allochtonen juist weer te weinig lichaamsbeweging krijgen. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Uit de cijfers blijkt ook dat een op de vijf jongeren tussen de 15 en 25 jaar meerdere dingen doet (of laat) die slecht zijn voor de gezondheid. Sommigen roken én drinken en doen weinig aan lichaamsbeweging, waardoor hun algehele levensstijl erg slecht is.

Vanaf 18 jaar zouden jongeren eigenlijk vijf keer per week een half uur per dag moeten bewegen om aan voldoende beweging te komen. Veel jongeren komen hier niet aan. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt zelfs minimaal een uur per dag en het leeuwendeel komt daar ook niet aan.

Om zo duidelijk mogelijk conclusies te kunnen trekken, is er voor gekozen om tot de rokers ook de matige rokers en gelegenheidsrokers te scharen. In hoeverre mensen dus echt volledig ongezond leven of matig ongezond, is uit de cijfers niet direct af te lijden. Bij het gebruik van cannabis werd alleen gevraagd naar het gebruik in de maand voorafgaand aan de enquête.

Afbeelding: Flickr account flatworldsedge

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021