Excite

Middagdutje maakt ook slimmer!

Een middagdutje is niet alleen goed voor je hart, het maakt je ook slimmer. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt dat een dutje helpt om dingen beter te onthouden. Het kan dan ook een slim idee zijn om voor een belangrijke toets nog even een uiltje te knappen.

Voor het onderzoek werden 44 vrijwilligers ingeschakeld. Het ging om 27 vrouwen en 17 mannen die gevraagd werd de namen en gezichten van 100 mensen te onthouden. Daarna begonnen de tests. De ene helft van de groep mocht in de middag een dutje doen, de andere helft bleef wakker. Vroeg in de avond werden alle respondenten opnieuw opgeroepen om weer 100 namen en gezichten te onthouden. Daarna kregen ze wederom een test. De mensen die niet hadden geslapen, presteerden 12 procent slechter dan ’s morgens. De groep die wél geslapen had, presteerde tien procent beter.

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat een dutje de hersenen een flinke boost kan geven. Ook lijkt het zo te zijn dat onze mogelijkheid om kennis op te nemen naarmate de dag vordert, afneemt. Je kunt dus veel beter ’s morgens beginnen met leren dan ’s avonds. Is ’s avonds leren je enige mogelijkheid? Slaap dan voor die tijd een uur of anderhalf.

Als wetenschappelijke verklaring denkt men vast te hebben kunnen stellen dat informatie tijdens het dutje van de hippocampus naar de prefrontale kwab (het lange termijn geheugen) verplaatst wordt. Hierdoor is de hippocampus weer vrij voor nieuwe herinneringen.

Afbeelding: Flickr, gebruiker insertinanename

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020