Excite

Middelste kind vaker verwaarloosd

Uit een recent onderzoek is gebleken dat ouders hun middelste kind het vaakst verwaarlozen. Eénderde van de onderzochte ouders met drie kinderen geeft toe dat het middelste kind gezien wordt als buitenbeentje van de familie. Volgens een Brits onderzoek blijkt echter dat dit verwaarlozen niet negatief hoeft te zijn. Het kan juist voor positieve gevolgen zorgen bij een kind. Het fenomeen staat ook bekend als het "sandwicheffect".

Vier op de tien middelste kinderen geloven dat ze sneller zijn opgegroeid, omdat ze alles zelf moesten ontdekken. De helft geeft aan dat ze sneller zelf dingen leerden dan hun broers of zussen, die veel meer werden bemoederd. Meer dan éénderde van de onderzochte kinderen gaf daarnaast aan dat ze zelf hun huiswerk maken en zichzelf slimmer vinden op academisch niveau dan hun broers of zussen. Vier op de tien kinderen moest vechten om de aandacht van de ouders te krijgen. Ook vond één op de drie kinderen dat ze geen specifieke rol hadden in het gezin. Een derde van de ouders gaf aan dat het middelste kind meestal het stoutste was en dat de kinderen minder streng werden opgevoed dan de oudste of de jongste. 

In veel gezinnen hebben de ouders een speciale band met het oudste kind en wordt het jongste kind gezien als oogappel. Hierdoor worden de middelste kinderen vaak sneller zelfstandiger. 

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021