Excite

Moeder met obesitas meer kans op miskraam

Vrouwen die last hebben van obesitas, hebben twee keer zoveel kans om een miskraam te krijgen als vrouwen met een BMI dat lager is dan 35. Ook vrouwen die behoren tot etnische minderheden hebben een grotere kans op doodgeboren kinderen.

Volgens experts is het aantal doodgeboren kinderen bij te zware moeders aanzienlijk gestegen. Dat is iets waar men zich dan ook erg veel zorgen over maakt. In het Verenigd Koninkrijk was in tien procent van de gevallen waarbij de kinderen voor of kort na de bevalling overleden, de moeder veel te zwaar. Ook oudere moeders blijken een grotere kans te hebben op doodgeboren kinderen.

Ook etniciteit blijkt invloed te hebben: zwarte moeders blijken ruim twee keer zoveel kans te hebben op een doodgeboren kindje of een kindje dat vroeg na de bevalling overlijdt. Over het algemeen is te zien dat juist het aantal sterfgevallen bij zware moeders toeneemt en de link met obesitas is inmiddels ook wetenschappelijk gelegd. Experts raden vrouwen dan ook aan om eerst een gezond gewicht te bereiken en daarna pas zwanger te raken. Dit verkleint de kans op complicaties en is zowel voor de baby als voor de moeder een stuk beter. Via huisartsen en instanties zou een gezondere levensstijl onder moeders of aankomende moeders gepromoot moeten worden.

Afbeelding: Flickr account dizznbonn

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021