Excite

Mogelijk preventieve inzet kankermedicijnen

Er is mogelijk een manier om vrouwen die een grotere kans hebben op borstkanker gezond te houden. Zij moeten dan medicijnen slikken die de ziekte op afstand zou houden, zo maakten dokters bekend. Dit wordt ook al bij hartpatiënten gedaan.

Een bepaalde groep vrouwen krijgt nu al preventief behandelmedicijnen. Dit is een groep vrouwen met een extreem zeldzame maar zeer destructieve genenpool. De kans dat deze vrouwen borstkanker krijgen, is heel veel groter dan voor andere vrouwen het geval is. Het zou in de toekomst mogelijk moeten zijn om meer vrouwen in aanmerking te laten komen voor dit soort medicijnen, zodat de kans op borstkanker veel kleiner wordt. Een expert heeft inmiddels geadviseerd om alle vrouwen met 4% hoger risico op borstkanker de medicijnen te geven en preventief te controleren.

Dit gaat in totaal op ongeveer 10% van de vrouwen en het zou een verdubbeling betekenen van het aantal 50-plussers dat op dit moment geadviseerd wordt om preventieve maatregelen te nemen. Of een vrouw een hoger risico op kanker heeft, kan gecontroleerd worden met behulp van een mammogram. Wel moet er ook gekeken worden naar een manier om te voorspellen wie er goed zal reageren op deze preventieve medicijnen, om te voorkomen dat zich juist door dit medicijngebruik weer andere gezondheidsproblemen voor gaan doen. Hiervoor is zeker nog verder onderzoek nodig.

Afbeelding: Flickr account audreujm529

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021