Excite

Nederlandse jongeren zijn niet merkgevoelig

Grote logo’s en opzichtige merknamen: voor Nederlandse jongeren hoeft dat allemaal niet zo nodig. Uit een wereldwijd onderzoek van Initiative is gebleken dat Nederlandse jongeren in vergelijking met jongeren in andere landen helemaal niet zo merkgevoelig zijn.

Aan het onderzoek deden 7.500 jongeren uit vijftien verschillende landen mee. In totaal vindt ruim een derde van deze groep merken heel belangrijk. Per land verschillen de resultaten echter sterk van elkaar.

Van de Nederlandse jongeren zegt 18 procent dat merken een belangrijk deel van hun leven zijn. In China ligt het percentage merkgevoelige jongeren veel hoger: daar geeft 59 procent aan veel waarde te hechten aan merken. Van de Russische jeugd had 45 procent dezelfde mening.

In plaats van het merk vinden Nederlandse jongeren het veel belangrijker dat ze waar voor hun geld krijgen (73 procent), en dat het merk betrouwbaar is (66 procent). De gemiddelden van alle landen samen waren lager dan deze percentages.

Uit het onderzoek bleek verder dat jongeren zich helemaal niet aangesproken voelen door merkcommunicatie. Paola Cassone, strategisch directeur van Initiative spreekt in dat verband over een nieuwe generatie, de zogenaamde ‘reset generatie’ die hele andere eisen stelt aan merken.

‘Marketingcampagnes zijn veelal gericht op de generatie van vijf jaar geleden toen de nadruk lag op flexibiliteit, snelheid, durf en vrijheid. De reset generatie wil waar voor zijn geld, net als hun ouders.’ Volgens Cassone is er werk aan de winkel voor marketeers: ‘Imagomarketing is voor deze jongeren maar relatief, het gaat om eenvoudige zaken als betrouwbaarheid en bewezen succes voor een redelijke prijs.’

Afbeelding: Flickr, gebruiker Simone Sapienza

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021