Excite

Neuscorrectie door vertekend zelfbeeld

Steeds meer mensen laten plastische chirurgie uitvoeren. Maar lang niet iedereen die in zich laat snijden, is daadwerkelijk lelijk. Uit Belgisch onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van de mensen die een neuscorrectie laten uitvoeren aan een vertekend zelfbeeld lijdt.

De Belgen ondervroegen 233 mensen die een neuscorrectie hadden ondergaan. Daarvan bleek maar liefst een derde last te hebben van Body Dysmorphic Disorder(BDD). Dit is een psychische aandoening waarbij mensen zich extreem druk maken over hun uiterlijk, wat volgens henzelf lelijker is dan dat van anderen.

De ingebeelde foutjes probeert men vervolgens recht te zetten met plastische chirurgie. De proefpersonen werden over een periode van zestien maanden gevormd, waarin een aantal van hen symptomen liet zien van BDD.

De mensen die BDD hadden, bleken ook vaker relatieproblemen te hebben. Ook een laag zelfbeeld was aan de orde van de dag. Volgens de onderzoekers waren veruit de meeste neuzen heel normaal, maar toch werd eraan gesleuteld.

Volgens de onderzoekers moeten chirurgen hun patiënten beter screenen. Mensen die een ziekelijke obsessie voor hun uiterlijk aan de dag leggen, zijn vaak niet bijzonder gebaat bij een correctie. Ook moeten er richtlijnen komen die chirurgen helpen bij het doorsturen naar een psychische evaluatie.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021