Excite

Wetenschappelijk onderzoek naar erfelijkheidsleer

Het wetenschappelijk onderzoek naar erfelijkheidsleer, ofwel wel genetica, houdt zich bezig met erfelijke eigenschappen van levende wezens. Het gaat dus om aangeboren eigenschappen en de verschillen tussen opeenvolgende generaties. Genetisch onderzoek is erg belangrijk bij het vaststellen van bepaalde erfelijke ziektes en hoe het overbrengen van deze ziekten in de toekomst voorkomen kan worden.

Geschiedenis van de erfelijksheidsleer

De 18e eeuwse monnik Mendel is de eerste die zich wetenschappelijk bezighield met overerving. Dit deed hij door verschillende soorten erwten te kruisen en te kijken naar de eigenschappen die werden overgeërfd. Hiermee was hij de grondlegger voor de huidige wetenschap in de erfelijkheidsleer.

DNA en erfelijkheidsleer

Bij erfelijkheidsonderzoek kijken deskundigen of er binnen een familie aanleg bestaat voor een bepaalde erfelijke ziekte en welke familieleden deze aanleg hebben geërfd. Om deze informatie te verkrijgen zal er als eerste een stamboomonderzoek worden gedaan om te zien hoeveel generaties een bepaalde ziekte terug gaat. Daarnaast kan er ook een DNA onderzoek toegepast worden en door het ontrafelen van het DNA kan er een bepaald gen geïdentificeerd worden wat tot een bepaalde ziekte kan leiden.

Voorzorgsmaatregelen

Wanneer er inderdaad een bepaald gen wordt vastgesteld in het DNA van een persoon door onderzoek naar erfelijkheidsleer, dan kunnen er voorzorgsmaatregelen worden genomen om de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. Een voorbeeld is een genetische aanleg voor kanker. Door vroegtijdig te beginnen met regelmatige lichamelijke controles, kan de kanker in een vroeg stadium ontdekt worden en wellicht nog succesvol behandeld worden. Ook kan een persoon zijn of haar levensstijl aanpassen om de ziekte uit te stellen.

Stamboomonderzoek

Het stamboomonderzoek is de basis van het onderzoek naar de erfelijkheidsleer. Wanneer een ziekte op minimaal drie generaties binnen een familie is doorgegeven is er sprake van een erfelijke ziekte. Hierna kan men dan beginnen met het afnemen van DNA bij individuele familieleden om te zien welk lid wel of niet het gevreesde gen heeft geërfd.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020