Excite

Ouderen ondervoed door werkdruk in verpleeghuizen

  • © Getty Images
Verschillende ouderen in verpleeghuizen hebben last van ondervoeding of uitdrogingsverschijnselen, omdat personeelsleden er niet aan toe komen ze voldoende eten en drinken te geven. Dit zou komen door onderbezetting of een te hoge werkdruk. Dit blijkt uit een enquête van Abvakabo FNV onder bijna 3800 zorgverleners.

Bij het invullen van deze vragenlijst geeft ongeveer 70 procent van de ondervraagden aan dat de onderbezetting heeft geleid tot verschillende incidenten. Het kan daarbij gaan om valincidenten, maar ook om conflicten tussen cliënten. Ook gaf bijna de helft van de zorgverleners aan dat er fouten waren gemaakt in de toediening van medicijnen.

De meeste deelnemers klagen over het gebrek aan personeel. Ruim driekwart geeft aan te weinig tijd te hebben om cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Daarnaast vindt maar liefst 98 procent dat het onmogelijk is om goede zorg te verlenen als er nog meer bezuinigd gaat worden.

De directeur van brancheorganisatie Actiz meent dat de energie die er is beter gestopt kan worden in het werken aan oplossingen en niet aan klagen. Bovendien moet er eens goed gekeken worden naar de budgetten; het aantal ouderen neemt namelijk steeds maar toe, terwijl de budgetten gelijk blijven.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021