Excite

Paracetamol kan emoties verdoven

  • © Getty Images
Paracetamol kan verschillende soorten pijn verdoven, zoals hoofdpijn en buikpijn, maar nu blijkt dat het ook emoties kan verdoven. En dit gaat twee kanten op: je kunt je er minder verdrietig door voelen, maar het kan ook je geluksgevoel aantasten. Dit kwam naar voren uit onderzoek dat werd verricht op Tylenol - een pijnstiller - en paracetamol. Het effect zou te danken zijn aan de acetaminofen in de geneesmiddelen.

Dit ingrediënt is al meer dan 70 jaar in gebruik, maar het is voor het eerst dat deze bijwerking ontdekt is. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat acetaminofen niet alleen invloed hebben op fysieke pijn, maar ook op psychologische pijn. Dit onderzoek van Geoffrey Durso, van de Ohio State University, liet echter zien hoe veel het gevoel van gebruikers wordt afgestompt met dit geneesmiddel.

Voor het onderzoek kregen mensen echte tabletten en placebo's. Daarna moesten ze foto's bekijken die speciaal gemaakt zijn om emotionele reacties uit te lokken. Dit konden foto's in verschillende categorieën zijn: van prachtig tot gruwelijk. Na het bekijken van elke foto werd aan de deelnemers gevraagd of ze wilden aangeven hoe positief of negatief de foto was op een schaal van -5 tot +5. Vervolgens kregen ze dezelfde foto's opnieuw te zien en moesten ze beoordelen in hoeverre ze er een emotionele reactie door kregen.

Hieruit bleek dat de mensen die de echte tabletten kregen niet dezelfde hoogte- en dieptepunten ervoeren als de mensen die de placebo's ingenomen hadden. Op dit moment weten wetenschappers nog niet of dit alleen voor paracetamol geldt of ook voor andere pijnstillers, zoals ibuprofen en aspirine. Dit willen ze echter wel gaan onderzoeken.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021